Vítejte na stránkách studia KLÍČ************************************************************************************************

! ! !   D Ů L E Ž I T Á    I N F O R M A C E   ! ! !

Studio KLÍČ v roce 2021 ukončilo svoji činnost !!!

************************************************************************************************Nahrávací, postprodukční a masteringové hudební studio KLÍČ je ve své kategorii jedním z technicky nejlépe vybavených zvukových studií v České republice a nabízí Vám svoje mnohaleté zkušenosti v oboru záznamu hudby a mluveného slova.
Dokonalou kvalitu námi pořízených nahrávek, vysoce profesionální přístup k práci a v neposlední řadě i velmi klidnou a příjemnou pracovní atmosféru při vlastním nahrávání Vám může potvrdit dlouhá řada našich spokojených klientů.
A k výše uvedenému ještě (s trochou neskromnosti) dodáváme, že - pokud hledáte nahrávací studio např. pro realizaci opravdu kvalitních a působivých nahrávek lidského hlasu (sólového zpěvu či sborových vokálů) - jsme přesvědčeni o tom, že především v této oblasti Vám můžeme poskytnout skutečně to nejlepší, čeho se v naší zemi dá v současné době dosáhnout.

Najdete nás v klidném - téměř venkovském - prostředí na severovýchodním okraji Prahy.

Naše nahrávací studio Vám umožní

  • pořídit dokonale znějící studiové nahrávky Vašich hudebních projektů  (určených pro vydání na CD, DVD, LP a dalších zvukových či zvukově-obrazových nosičích nebo pro šíření pomocí internetu či jiných moderních elektronických médií)
  • realizovat studiový záznam mluveného slova i jiných nehudebních žánrů z oblasti zvukové tvorby
  • zhotovit velmi kvalitní a cenově dostupné "demo" snímky Vaší hudební tvorby
  • vytvořit prezentační zvukové snímky určené pro potřeby obeslání hudebních soutěží, přehlídek, festivalů či konkurzů, uměleckých agentur a hudebních vydavatelství
  • profesionálně zaznamenat Váš umělecký výkon ve chvíli, kdy nově nastudované hudební dílo máte nejlépe zažité, nebo ve chvíli, kdy jste ve vrcholné umělecké formě
  • realizovat profesionální studiovou editaci a mixáž zvukových stop, které byly nahrány buď v jiném studiu (popř. přímo ve Vaší zkušebně), nebo které jste si sami vytvořili doma ve Vašem počítači - to vše samozřejmě s možností kvalitně si v našem studiu dotočit další playbacky (např. vokály apod.)
  • provést vysoce kvalitní digitální mastering nebo remastering (tj. závěrečnou finální úpravu) všech zvukových nahrávek pořízených u nás či v jiných studiích (viz. sekce Mastering)
  • realizovat digitální přepis, zvukovou rekonstrukci, sestřih a remastering archivních nahrávek či jakýchkoli pro Vás cenných starých zvukových záznamů  (dosud uložených např. na magnetofonových páscích, na MC nebo DAT kazetách či na gramofonových deskách, minidiscích apod.)
  • vytvořit (sestavit) hudební či zvukovou koláž nebo komponovaný hudebně-zvukový projekt z Vámi donesených zvukových záznamů (a podle Vašich představ a instrukcí)
  • veškerou výše uvedenou činnost provádět na špičkovém technickém zařízení, v příjemném a inspirujícím prostředí a za velmi příznivých cenových podmínek
Klikněte pro zvětšení

Na jaké nahrávky je naše studio zaměřeno

Hlavním oborem studia KLÍČ je především nahrávání akustické a elektroakustické hudby - a to jak vokální, tak i instrumentální (včetně komorní klasické hudby, hudby ve stylu folk & country, akusticky orientovaných menšinových hudebních žánrů…), ale nahráváme také komorněji laděnou populární nebo relaxační hudbu (šansony, muzikálové písně...) či hudební podklady pro half-playbacková vystoupení...
- ovšem nabízíme např. i možnost dotáčení vokálních nebo instrumentálních partů do Vámi dodaných - již hotových - zvukových podkladů, a to jakéhokoli hudebního stylu...

A protože k základnímu vybavení našeho studia patří i mistrovské digitální křídlo YAMAHA (viz popis a foto v sekci Vybavení), za jehož použití neúčtujeme žádné další příplatky k naší již i tak velmi příznivé ceně, je studio KLÍČ opravdu jedinečnou a velmi výhodnou alternativou pro nahrávání jakékoli hudby, která vyžaduje dokonale znějící sólový klavír či zvukově nekompromisní klavírní doprovod. A tato naše nabídka je samozřejmě určena nejen pro již zkušené a pravidelně koncertující umělce, ale především pro studenty a žáky hudebních uměleckých škol a současně i pro začínající mladé umělce, o kterých dobře víme, že často potřebují - pokud možno co nejlevněji - pořídit kvalitně nahrané a co nejlépe znějící prezentační hudební snímky.


Co od nás můžete očekávat

Naším hlavním cílem je úplná spokojenost všech našich klientů. Během dlouholeté muzikantské, studiové a producentské praxe jsme dobře poznali, co umělci v nahrávacím studiu nejvíce potřebují a s čím vším se při natáčení mohou setkat. Proto těm z Vás, kteří máte s prací ve studiu již bohatší zkušenosti, se budeme snažit ve všem - v rámci našich možností - vyhovět, a Vám, kteří do nahrávacího studia přijdete poprvé, rádi a ochotně poradíme a pomůžeme tak, abyste se u nás cítili co nejlépe a aby celé nahrávání bylo pro Vás (i pro nás) především příjemnou a inspirativní událostí. K tomu zajisté přispěje i velice decentní - téměř domácí - prostředí, které nabízejí prostory našeho studia.

Na základě velmi kladných ohlasů od těch, kteří u nás již nahrávali, věříme, že s výsledkem našeho společného snažení - tj. s hotovou nahrávkou - budete i Vy určitě spokojeni.

Přijďte si nezávazně prohlédnout vše, co naše nahrávací studio nabízí - poznáte prostředí, ve kterém mohou Vaše nové nahrávky vzniknout, poslechnete si ukázky z prací našich dosavadních klientů a u kávy nebo čaje spolu můžeme podiskutovat o Vámi chystaném hudebním projektu.

Majitelé studia - manželé Pavla a Jaroslav Marianovi - jsou profesionální muzikanti s více než třicetiletou hudební i studiovou praxí  (a - kromě toho, že jsou držiteli několika zlatých desek a mnoha prestižních hudebních cen - byli také hlavními protagonisty známé a velmi úspěšné - i když, bohužel, již delší dobu téměř nekoncertující - renesančně-folkové skupiny KLÍČ). A oba jsou - kromě svých původních povolání učitelky a stavebního inženýra - také úspěšnými absolventy pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka (obor zpěv).
Mnoho informací o současných i minulých hudebních aktivitách manželů Marianových najdete na webových stránkách jejich umělecké agentury KLÍČ nebo na Facebooku skupiny KLÍČ.


Jaké postupy při nahrávání používáme

Při nahrávání (s výjimkou nahrávek klasické hudby) většinou preferujeme způsob postupného vrstvení jednotlivých zvukových stop (playbacků) - tzv. overdubbing, při němž každý instrumentalista nebo zpěvák nahrává svůj part zcela samostatně a ve sluchátkách slyší - kromě toho, co právě sám hraje nebo zpívá - i to, co už před ním nahráli ostatní muzikanti.
Tato metoda umožňuje - zvláště v případech, kdy je hudebníky požadována co nejvyšší výsledná zvukově-technická, interpretační i umělecká kvalita hotové nahrávky - velmi precizně zaznamenat výkon každého z muzikantů či zpěváků, aniž by případné vícenásobné přetáčení či opravy částí skladby, které se umělci jakkoli nepovedly, současně zdržovaly (a především neustálým opakováním unavovaly) ostatní zúčastněné hudebníky (kteří v tu dobu vlastně ani nemusí být ve studiu přítomni).
Velkým kladem této metody je to, že v každé postupně nahrávané stopě je vždy zaznamenán pouze "čistý" zvuk hlasu či nástroje právě nahrávaného hudebníka, takže se pak nevyskytují žádné problémy při následné editaci záznamů v jednotlivých stopách (které naopak při společném natáčení vznikají vlivem toho, že v každém ze současně zapojených mikrofonů je vždycky částečně slyšet i to, co v tutéž chvíli hrají ostatní hudebníci, tj. vznikají tzv. "přeslechy", které se samozřejmě do všech současně nahrávaných stop také zaznamenávají) - a asi nemusíme zdůrazňovat, že i mixáž výsledné nahrávky je pak mnohem jednodušší a navíc i značně kreativnější - především v širších možnostech práce s nastavením, úpravou a vyvážením zvuku jednotlivých vokálních či instrumentálních partů.
Další nespornou výhodou tohoto postupu je i to, že při nahrávání může muzikant ve sluchátkách slyšet pouze to, co mu umožní nejlépe se soustředit jednak na vlastní umělecký výkon (může tedy dobře slyšet především sám sebe, což při společném hraní bývá někdy značně problematické), a současně i to, co mu napomůže docílit dokonalé souhry s již dříve nahranými hudebními party ostatních členů kapely.

Naše dosavadní zkušenosti potvrzují, že umělci sami jsou při tomto postupu nakonec mnohem spokojenější s tím, co natočili a s jakým uměleckým nábojem, výrazem a emotivním nasazením svůj part zahráli nebo zazpívali, než když nahrává celá kapela současně.

Pokud však i přes výše uvedené výhody "playbackového" nahrávání budete chtít, aby nahrávalo více hudebníků najednou, samozřejmě Vám to umožníme (v rámci možností, které dovolují technické a prostorové podmínky našeho studia).


A ještě jedna důležitá informace

Klikněte pro zvětšení
Přímo v našem studiu je Vám k dispozici mistrovský digitální klavír (křídlo) YAMAHA Clavinova CVP-309GP (viz obrázek) - hudebními odborníky často označovaný jako "Rolls Royce mezi digitálními klavíry", který - na rozdíl od jiných digitálních klavírů - disponuje např. i velmi kvalitní dřevěnou kladívkovou klaviaturou (tatáž klaviatura je používána u velkých koncertních klavírů YAMAHA) - a k dalším nesporným kladům tohoto digitálního křídla patří i ta skutečnost, že pro nahrávání nabízí naprosto věrný a vskutku zcela reálný zvuk prestižního mistrovského koncertního křídla YAMAHA CFlllS (avšak na výběr jsou i dokonalé zvuky dalších téměř třiceti různých klavírů a pianin, ale např. i zcela věrně znějící cembala či varhany a mnoho dechových a strunných nástrojů - a dále velmi realistické zvuky více než tisíce dalších melodických a rytmických nástrojů i lidských vokálních hlasů - a to vše s možností okamžitého a naprosto přesného přeladění celého klavíru k jakémukoli doprovázenému nástroji - včetně historických dobových nástrojů - s naladěním komorního a' od 414,8 Hz až do 466,8 Hz)...

Malou UKÁZKU toho, jak zní nahrávka pořízená přímo na našem digitálním klavíru, si můžete poslechnout ZDE (zvukový záznam této slavné skladby si klavírista nejprve nahrál v našem studiu, obraz k videoklipu si pak - s použitím u nás nahraného zvuku - dodatečně natočil jinde).

Další informace o tom, jak je možno využít vlastnosti tohoto klavíru při nahrávání, najdete v sekci Vybavení...

Logo

<< Nahoru >>