Mastering

Na nahrávkách, které si u nás natočíte (ale i na nahrávkách pořízených v jiných studiích nebo na starších zvukových snímcích či "demo" snímcích, které chcete převést na moderní zvukový nosič) nabízí naše studio provedení finálního masteringu. Pokud Vás zajímá, co to tato činnost obnáší, čtěte dále.

Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení Klikněte pro zvětšení
iZotope Ozone L2 Ultramaximizer X-Noise

Ještě předtím, než se započne s duplikováním a veřejným šířením hotové nahrávky (tj. předtím, než ji např. předáte nějakému výrobci hudebních nosičů nebo než si ji sami začnete kopírovat a pak prodávat či rozdávat nebo ji třeba jenom nabídnete ke stažení na internetu), je nutno na každé nahrávce provést tzv. mastering.

Mastering je vlastně poslední tvůrčí krok při výrobě zvukové nahrávky. Je to nutný článek řetězu zařazený mezi závěrečnou mixáž nahrávky a výrobu zvukových nosičů. A je to také poslední příležitost uzpůsobit nahrávku tak, aby co nejlépe zněla a hrála na většině reprodukčních zařízení a při rozličných poslechových podmínkách.

Nedílnou součástí každého masteringu je i přizpůsobení nahrávky (a celého alba) obecným zvukovým a hudebně-estetickým zvyklostem a v neposlední řadě i stanoveným technologickým pravidlům. K nim - kromě jiného - patří především vyrovnání úrovně hlasitosti jednak jednotlivých skladeb vůči sobě navzájem (tak, aby při poslechu alba nezněla některá skladba hlasitěji nebo tišeji, než jiná), ale i nastavení (a jedná se většinou o zvýšení) úrovně vnímané poslechové hlasitosti celého hudebního alba, dále - pokud je to pro nahrávku přínosné nebo dokonce nutné - se provádí úprava frekvenčního spektra a dynamiky celé nahrávky či jednotlivých skladeb, úprava stereobáze apod. A pokud požadovaný výstupní formát nahrávky je digitální, patří k závěrečným úpravám i převod zvukových souborů do patřičné bitové hloubky a samplovací frekvence.

A - i když to není přímým účelem masteringu - do určité míry je v této fázi možno i částečně opravit či zamaskovat některé zvukové a mixážní (vyjímečně i rytmické) nedostatky nebo chyby, k nimž došlo např. již při záznamu nebo při závěrečné mixáži nahrávky a které často ani nebylo možno odhalit dříve, než při masteringu, tj. až poté, kdy byly jednotlivé skladby celého alba vloženy do jediné kontinuální masteringové stopy (většinou už i v klientem požadovaném pořadí skladeb) a následně bylo poprvé možno vzájemně mezi nimi porovnávnat charakter jejich zvuku a nastavené mixážní poměry jednotlivých nástrojů a hlasů. Pokud jsou v nahrávce nedostatky tohoto druhu zjištěny a vzhledem k okolnostem není jiná možnost, jak je odstranit, stává se mastering poslední nadějí klienta (ovšem s dost nejistým - a často na velkých kompromisech založeným - výsledkem). Je sice např. možnost, jak mírnou ekvalizační či jinou úpravou "zabarvení" hlasu zpěváka či zvuku sólového nástroje tento hlas či nástroj v nahrávce trochu zesílit nebo naopak zeslabit, dá se třeba upravit hlasitost refrénů oproti hlasitosti slok, je možno např. přidat prostorový efekt (dozvuk) "suše" znějícím nahrávkám nebo potlačit slyšitelný šum nebo brum v tichých místech nahrávky atd. atd. - avšak upozorňujeme, že na tyto masteringové úpravy nelze předem - tj. už při vlastním nahráváni nebo při mixáži - nikdy spoléhat. Pokud je to jakkoli možné, je vždycky lepší vrátit se do původní mixáže a potřebné změny provést úpravou původních stop či novým nastavením jejich vzájemných hlasitostních poměrů - takovýto postup důsledně realizujeme u všech nahrávek pořízených přímo v našem studiu a k výše nastíněným úpravám přistupujeme pouze při masteringu nahrávek, které byly pořízeny v jiném nahrávacím studiu a u kterých už není možno - ať už z finančních, časových či technických důvodů - provést novou mixáž (nebo pokud se jedná o remastering starších či archivních nahrávek apod., u nichž jiný postup vlastně ani není možný).

Při každém masteringu je také vždy nutno provést i zvukové "začištění" začátků a konců jednotlivých skladeb (tj. vytvoření úseků "fade in" a "fade out" tak, aby každá skladba začínala z ticha a končila do ticha) a odstranění či potlačení nežádoucích zvukových artefaktů, které se v nahrávce mohou vyskytovat (lupance, šum apod.), dále pak seřazení skladeb podle požadované dramaturgie alba, nastavení délky tichých mezer mezi jednotlivými skladbami a nakonec i indexaci skladeb a vložení ISRC kódů (tj. kódů určených pro jednoznačnou identifikaci vašich nahrávek např. při jejich rozhlasovém vysílání či jiném veřejném šíření).

Poslední fází masteringu je kontrolní "schvalovací" poslech celého alba za přítomnosti klienta, vypálení alba na tzv. "Master CD-R"  (tj. zlacený CD-R nosič určený jako datový zdroj pro výrobu skleněné matrice v komerční lisovně CD), softwarová a poslechová kontrola tohoto "Master CD-R" (poslechovou kontrolu je nutno provést detailním analytickým poslechem vypáleného nosiče přes špičková sluchátka) a vyhotovení křestního listu alba.

A toto vše naše nahrávací studio nabízí a je k tomu také náležitě vybaveno. K úpravám nahrávek využíváme jednak naše bohaté softwarové vybavení (nahrávací a masteringový systém ProTools s plug-in moduly Izotope Ozone, Izotope RX, Waves Diamond, Waves Restoration, T-RackS 3 DeLuxe, DigiRack, Oxford SuprEsser, Pitch'n Time Pro, BombFactory...) a současně i velmi kvalitní externí hardwarové procesory (např. stereofonní lampový kompresor a lampový parametrický ekvalizér - modifikovaná Tube Vintager Series, 8-kanálový třetinooktávový grafický digitální ekvalizér, efektové procesory Lexicon a t.c.electronic, spektrální exciter APHEX Model 250, spektrální analyzér Samson D-1500 atd.)

B&W Matrix 801 Series Asi nejdůležitější podmínkou pro provedení kvalitního masteringu je nekompromisní kvalita poslechových monitorů a jejich umístění v akusticky vhodném poslechovém prostoru (protože jakékoli zvukové úpravy je možno úspěšně provádět pouze v případě, že můžete bezvýhradně věřit tomu, že v režii masteringového studia slyšíte Vaši nahrávku přesně tak, jak je skutečně nahrána). S potěšením můžeme prohlásit, že naše studio těmito dvěma významnými atributy disponuje. Jako hlavní poslechové monitory jsou v režii studia instalovány osvědčené - a zvukově zcela nekompromisní - high-end reprosoustavy B&W Matrix 801 Series 3  (stejné jsou používány v největších světových nahrávacích a masteringových studiích zaměřených na vážnou a akustickou hudbu - např. i v legendárním britském studiu Abbey Road nebo v mezinárodně uznávaném pražském nahrávacím a masteringovém studiu Rudolfinum), ale zvuk výsledné nahrávky je možno si pouhým přepnutím poslechnout v nezměněné hlasitosti na dalších třech typech menších reprosoustav (Behringer TRUTH B 2031A, Avantone MixCube, Genius SP-K16 a popř. i na sférických low-end reprosoustavách Tesla ARS-575), takže přímo při realizaci masteringu máte možnost zjistit, jak bude vaše nahrávka hrát na mnoha kvalitativně odlišných reprodukčních systémech. A protože naše režijní místnost má plochu 32 m2 a je zařízena a akusticky upravena tak, aby se co nejvíce blížila zařízení běžných obývacích pokojů, je splněna i další podmínka pro kvalitní mastering, a to ta, že akustika masteringového studia by se měla co nejvíce podobat typickému domácímu poslechovému prostoru - tedy obývacímu pokoji. A pokud by Vám ani toto nestačilo, nabízíme Vám možnost detailní kontroly zvukové čistoty Vaší nahrávky pomocí mnoha různých referenčních modelů high-end sluchátek (Sennheiser HD 800, Beyerdynamic DT-911, Beyerdynamic DT-770Pro, AKG K1000, AKG K701, AKG K240 Monitor, Sennheiser HD-560 Ovation II atd.) - a pro posouzení zvuku Vaší hotové nahrávky na "levných" modelech sluchátek používáme např. i malá - typicky "cestovní" - sluchátka KOSS PortaPRO, Sennheiser PX-100, SONY MDR-A21 a další....


<< Nahoru >>